LUCRĂRI

CREDITARE

Conferinţa a fost creditată cu 12 credite EMC de către CMR.

Metode de TRIMITERE a rezumatelor

Vă rugăm să trimiteți rezumatele lucrărilor științifice, până la data de 22 noiembrie 2019, în limba română redactate conform instrucţiunilor din secțiunea METODE DE REDACTARE A REZUMATELOR, folosind una dintre următoarele variante:

► accesând secţiunea Trimite rezumat (pentru a putea trimite rezumate trebuie să aveţi cont pe site: accesaţi secţiunea Înregistrare Online şi completaţi câmpurile formularului de înscriere)
► prin e-mail, ca fişier atasat, pe adresa operatorului: contact@og-iasi.ro

ATENȚIE! Nu puteţi trimite rezumate înainte de a vă înscrie!
Se acceptă doar lucrări nepublicate, la care cel puţin un autor a achitat taxa de participare. Autorii îşi asumă integral răspunderea asupra conţinutului.

CONFIRMĂRI
Rezumatele primite până la data de 22 noiembrie 2019 inclusiv vor fi confirmate autorilor de către Comitetul Ştiinţific prin e-mail după data de 07.12.2019.

CONDIȚII DE PREZENTARE
Forma de prezentare a lucrărilor: oral sau e-poster.

Vă rugăm să daţi click aici pentru a descărca modelul de e-poster acceptat.

Termenul limită pentru trimiterea e-posterelor este 30 noiembrie 2019.

Lucrările prezentate oral: proiectări cu videoproiector asistate de computer (PowerPoint ’97-2016, Windows 7, 10).

Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările propuse şi de a selecta lucrările în vederea prezentării orale.
Autorii care vor prezenta lucrările oral vor furniza secretariatului evenimentului, în momentul validării înscrierii sau cu cel puţin două ore înaintea prezentării, o copie pe memory stick a fişierului ce conţine prezentarea lucrării ştiinţifice.

Instrucțiuni de REDACTARE a rezumatelor

Va rugăm să respectaţi URMĂTOARELE CERINȚE DE REDACTARE în cazul trimiterii rezumatelor prin e-mail:
• rezumatul nu poate conţine mai mult de 250 cuvinte;
• rezumatul va fi trimis în limba română;
• tot textul se scrie fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
• rezumatul nu va fi formatat.

REZUMATUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:
• titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spaţiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
• numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: iniţiale prenume (în cazul bărbaţilor) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiţi titluri profesionale/academice); numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; după lista autorilor se va lasă un rând liber;
• afilierea (secţie, instituţie, oraş, ţară), atât a primului autor, cât şi a coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber. Prima literă a fiecărui cuvant trebuie scrisă cu majusculă;
• se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
• textul propriu-zis, care va respecta structura cunoscută: introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conţină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
• nu se acceptă grafice şi tabele în rezumat;
• toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

În cazul trimiterii rezumatelor prin intermediul aplicaţiei de pe site-ul oficial, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile din formularul online.

Contactează operatorul evenimentului

15 + 3 =

operatorul evenimentului

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mailcontact@og-iasi.ro
Website: www.eventernet.ro